קפה בשנים בארבע עיניים

המשוררת חוה פנחס-כהן משוחחת עם סופרים ומשוררים בעולם היהודי

  = The poet and translator – Michel – Eckhard Elial – April 1 2020

Melitz.org
Schedule