2020 פסטיבל קציר חיטים תש”פ

   פתיחת הפסטיבל  – הרב אורי איילון – מנהל הפסטיבל
  השיבה המאוחרת לבית לחםהרב ד”ר דורי הנמן
מגילת רות כיצירת אמנות פלסטית  – המשוררת חוה פנחס-כהן בשיחה עם האומן מתי גרינברג
מבט אחר על דמותה של רות – המשוררת חוה פנחס-כהן בשיחה עם  האדריכל ירון קופרשטוק
אבי היה אלוהים ולא ידע – יהודה עמיחי –  שני שירים – המשוררת חוה פנחס- כהן
לדובב שפתי ישנים לחג השבועות –  קוראת המשוררת ריקי דסקל
שלשה שאכלו – דני שטיינר
The Book of Ruth: Medieval to Modern – Barbara Wolff
Truth and Openness at Sinai – Rabbi David Lazar
Why I am Grateful for Shavuot   – Sharon Hart Green
The ‘Chosen People’ – Some Thoughts  – Mordechai Cohen
Understanding the Phenomenon Israel: Jewish State OR State for Jews?– Avraham Infeld
Heבrew Conneאtions – Shavuot – Jeremy Benstein
Tempo de dar e receber!- Mariana Gottfried
El desierto y el Covid-19 – Rabino Marcelo Bater
El desarrollo de la fiesta – Rabino Uri AyalonCohen
Miradas para Shavuot–  Brenda Seglin
מגילת רות   – קוראת המשוררת ריקי דסקל
Megilat Ruth – Reads Gabriella Lev

Melitz.org
Schedule