יום השפה העברית

קולות מיום השפה העברית

תשפ”ג – 2023

פרויקט מיוחד בשיתוף האקדמיה ללשון העברית


פרק ראשון

ראיון עם דר’ תמר קציר

   


פרק שני

ראיון עם טלי בן יהודה מנכ”לית האקדמיה ללשון העברית   

   


Melitz.org
Schedule